A MŰVÉSZETEK VÖLGYE FESZTIVÁL ÖNKÉNTES-KOORDINÁCIÓJA ÉS ÖNKÉNTESEI, 20172023

Tóth Tünde

Absztrakt

A Művészetek Völgye egy többévtizedes múltra visszatekintő, népszerű összművészeti fesztivál, amely 2023-ban 148 ezer fő látogatót vonzott. A rendezvény a fizetett munkatársak hozzáadott értékén túl nem valósulhatna meg a nagyszámú önkéntes időadománya nélkül. A tanulmány bemutatja a fesztivál történetét és életciklusait, bemutatva, hogyan vált a helyi lakosok társadalmi munkájával megvalósuló kezdeményezésből professzionális fesztivállá. Ennek részeként áttekinti a 2010-es évektől megvalósuló önkéntesfoglalkoztatás megjelenését, fejlődési folyamatát, miközben mérleget von a toborzás, kiválasztás, felkészítés és a konkrét, fesztivál alatti önkéntes-koordináció vonatkozásában is. 2016-tól minden évben országos szintű toborzás és kiválasztás zajlik, és évente átlagosan 150 önkéntest foglalkoztatnak szerződéses jogviszony formájában. Az önkéntesek mind demográfiailag, mind életkorilag igen különböző csoportokat jelenítenek meg, ami az önkéntes-koordináció egyik kihívását is adja. Bár a jelentkezés, a kiválasztás és a felkészítés nagyobbrészt online és telefonon történik, a tényleges önkéntesség során már egyértelműen a csapatvezetők és a koordinátor tevékeny személyes jelenléte, szakmai háttere, szociális és érzelmi kompetenciája, rugalmassága és (pro)aktivitása határozza meg a sikeres megvalósítást. A tanulmány rámutat az önkéntes program eredményességének évről évre történő kiértékelésének és fejlesztésének szükségességére.

Kulcsszavak: Művészetek Völgye Fesztivál, önkéntesség, önkéntes-koordináció, toborzás, kiválasztás