AZ ÖNKÉNTESSÉG SZEREPE AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN -
AZ EGÉSZSÉGÜGYI CIVIL-NONPROFIT SZERVEZETEK HELYZETE, 2020-2022

Várfalvi Marianna

Absztrakt

A hagyományos önkéntes tevékenységek az egészségügyben főleg a betegségből adódó életminőség deficit kompenzálásában, az alapvető emberi szükségletek és komfort igények elérhetővé tételében, a haldoklás és a halál feldolgozásában alakultak ki. Az önkéntes tevékenységek - az új népegészségügyi kihívásokkal kibővülve, mint a COVID-19 pandémia, vagy pedig az Ukrajnából hazánkba érkező háborús menekültek - hozzájárulnak az emberek, közösségek és a nemzet egészsége iránt vállalt társadalmi felelősségvállaláshoz. Az egészségügyben vállalt önkéntes feladatokat kétségtelenül sajátos körülmények, testi-lelki-mentális szükségletek és az egészségügyi szakemberekkel való együttműködés figyelembevételével lehet jól teljesíteni. Az egészségügyben a nonprofit szervezeti formák között az alapítványok nagyobb arányban szerepelnek, amelynek száma 2020-ban 1757 volt, az összes alapítványok 8,9 százaléka. Az egészségügyi társas civil szervezet ugyanakkor 671 volt, ami az összes társas civil-nonprofit szervezet 1,6 százalékát jelentette. Az egészségügyi civil-nonprofit szervezetek körében megvalósuló önkéntesség nagy kihívása, hogy az új szempontoknak, további többletterhelésnek és kapacitásigénynek meg tudjanak felelni. Ezekben a váratlan, ismeretlen, állandóan változó kihívásokban a régi tapasztalatok mellett új elemekre, módszerekre is szükség van a szervezés, a toborzás, a képzés-felkészítés, a motiválás-elismerés, a tevékenység-koordináció és értékelés területein.

Kulcsszavak: egészségügy, egészségügyi civil-nonprofit szervezetek, COVID-19-járvány, háborús menekültek, kihívások,