ÉLET A CSILLAGPONTBAN – AZ ÖNKÉNTESSÉG SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ FIATALOK FELZÁRKÓZTATÁSÁBAN SOMOGYSZENTPÁLON

Vidák Gábor

Absztrakt

Az önkénteseket fogadó szervezetek kapacitás-fejlesztése és hálózatának kialakítása a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros program egyik fontos célkitűzése volt. Ennek egyik terepe volt a Somogyszentpálon 2022 óta működő a Csillagpont/Perjési Pajta, amelynek létrejöttét egy szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítésére vonatkozó európai uniós pályázat tette lehetővé. A program megvalósításához pécsi Társadalomklinika Egyesület kezdettől fogva jelentős tagi önkéntes munkát vett igénybe, majd pedig a befejezést követően külső önkéntesek működtetik a művészeti és közösségi házat. Az esettanulmány célja annak bemutatása, hogy milyen kihívásokat jelent egy hátrányos helyzetű szegregátumban egy közösségi ház működtetése, illetve az önkéntességnek milyen színterei lehetnek ilyen helyzetben. Nem csak egy közösségfejlesztési projekt megvalósulását és eredményeit ismertetem, hanem a tagi és az akcionalista önkéntességből kinövő, közösségfejlesztésen és szociális munkán alapuló – viszonylag – rendszeres önkéntes munkáét is. Az önkénteseket programban való részvételük alapján tagi, külső és szakmai önkéntesként tudtuk meghatározni. Önkéntességük gyakorisága szerint kezdetben a településen az akcionalista önkéntesek vettek aktívan részt a programelemek megvalósításában, majd a későbbiekben átalakult a folyamat és megjelentek a rendszeres és az epizodikus önkéntesek. A projektnek és a civil együttműködőknek köszönhetően az önkéntesség, mint emberi erőforrás egy megoldást jelentett a településen mélyszegénységben élő fiataloknak és családoknak a projekt kifutása után, és jelenleg is.

Kulcsszavak: hátrányos helyzet, szegregált élethelyzet, társadalmi felzárkóztatás, társadalmi felelősségvállalás, önkéntesség