A KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉG MINT MUNKAVÉGZÉSI FORMA SZABÁLYOZÁSÁNAK ELEMZÉSE

Zugor Zsuzsanna

 Absztrakt

Fontos jogszociológia alapelv, hogy a jog a társadalmi együttélés írott szabályait alkotja, és meghatározza az egyes társadalmi csoportok, egyének napi működését, mozgását. De mivel a társadalom változik, a jognak is szükségszerűen változnia kell. Ha jogalkotó az olyan dinamikusan változó, külső tényezőknek kitett területeken, mint a nonprofit szektor és az önkéntesség, támogató közeget szeretnének biztosítani, egyre gyakrabban kell innovatív technikákhoz nyúlni, korábban nem létező foglalkoztatási vagy éppen pénzügyi formákat, módszereket kitalálni. Magyarországon 15 éve létezik jogi szabályozása a közérdekű önkéntességnek (2005. évi LXXXVIII. tv), melyet több tucatszor módosítottak (jellemzően technikai okokból), ám átfogó felülvizsgálatára a jogszabálynak még nem került sor, miközben az önkéntes tevékenység motivációja, gazdasági és társadalmi környezete, sőt, sok esetben célterülete is jelentősen átalakult. Tanulmányomban áttekintem a közérdekű önkéntes tevékenység mint szerződéses munkavégzés szabályozását és összehasonlítom a Polgári Törvénykönyv és a Munkatörvénykönyv szabályozásával rámutatva több inkonzisztenciára.

Kulcsszavak: önkéntesség, Önkéntes Törvény, foglalkoztatás, felülvizsgálat Polgári Törvénykönyv, Munkatörvénykönyv, szerződéses munkavégzés