3. évfolyam 3. szám 2023.


Teljes szám letöltése


Szerkesztőségi előszó

Az Önkéntes Szemle harmadik évfolyama harmadik számának központi témája a kulturális  civil-nonprofit szervezetek és e szervezetek körében zajló önkéntes-gyakorlatok bemutatása. Az első elméleti tanulmány a szakirodalmi elemzések és a statisztikák alapján átfogó képet ad a magyar kulturális civil-nonprofit szervezetek helyzetéről és az önkéntesség jellemzőiről az elmúlt tíz évben. A tanulmány érdekessége, hogy először mutat be statisztikai adatokat a COVID-19 járványnak a kulturális civil-nonprofit szervezetekre és az önkéntességre gyakorolt hatásairól. Noha témájában áttételesen kapcsolódik a második elméleti tanulmány, de fontos információkat szolgáltat a fiatalok önkéntes munkavállására vonatkozólag, amely eredmények a fiatal önkénteseket foglalkoztató civil-nonprofit szervezetek számára nyújthat hasznos információt toborzási stratégiájuk kialakításához. Nagyon gazdag ebben a számban a gyakorlati-módszertani esettanulmányok kínálata. Két kulturális civil-nonprofit szervezet önkéntes-gyakorlatában nyomon követhetjük azokat a kihívásokat és megoldásokat, amelyeket céljaik megvalósítása érdekében az önkéntesek foglalkoztatása terén leírnak. A harmadik esettanulmány az első magyar kulturális fesztivál elmúlt hét évben kialakított önkéntes-koordinációjába enged betekintést. A kulturális intézményekhez kötődő önkéntesség egyik fontos terepe a könyvtári önkéntesség. Ezért a nemzetközi szakirodalom rövid áttekintése alapján bemutatjuk a könyvtári önkéntesség fejlődését, jellemzőit és XXI. századi kihívásait. Esettanulmányként pedig a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár önkéntes-gyakorlatának tapasztalatait ismertetjük. A recenzió rovatunk tanulmánya egy nemzetközi kutatás eredményei alapján a kulturális terület epizodikus önkénteseinek jellemzőibe enged betekintést.A magyar kulturális civil-nonprofit szervezetek és az önkéntesség jellemzői a szakirodalmi elemzések és a statisztikák (2010-2021) alapján


Laki Ildikó - Sebestény István - Bartal Anna Mária

"A kulturális civil-nonprofit szervezetek önkéntesei által teljesített munkaórák értéke a második legnagyobb gazdasági erőt képviseli a magyar civil-nonprofit szektorban, pótolva ezzel az alszektor bevételek és a foglalkoztatás terén megmutatkozó gyengeségeit. A COVID-19 járvány két éve alatt az alszektor három különleges jellemzője volt kimutatható."

A magyarországi fiatalok fizetett és önkéntes munkavállalása a kulturális, az anyagi és a kapcsolati tőkéjük tükrében


Fényes Hajnalka - Mohácsi Márta

"Eredményeink abban segíthetnek, hogy a tanulás melletti fizetett munkákat kínáló munkáltatók és az önkénteseket foglalkoztató szervezetek jobban be tudják azonosítani potenciális célcsoportjaikat, ugyanis mind a kulturális, mind az anyagi, mind pedig a kapcsolai tőke tekintetében különbözött a két típusú munkavállalás háttere."


Absztrakt >>>"Helyiértékből" regionális érték - egy Balaton-parti kulturális civil szervezet huszonöt éves működésének eredményei és gyakorlata az önkéntes-koordináció terén

Antal Ágnes - Dóri Éva - Szalai Tünde

"Az esettanulmányban bemutatjuk a kulturális fesztiválok és programok, valamint a szakmai munka megvalósítása terén elért eredményeinket, amelyeket az egyesület a tagi- és a kötődő önkénteseire, azok munkájára támaszkodva valósított meg. Az önkéntes-koordináció sajátosságát az önkéntesek eltérő szervezeti-, települési kötődése és önkéntességük változó gyakorisága adja. "

Absztrakt >>>

A Művészetek Völgye Fesztivál önkéntes-koordinációja és önkéntesei, 2017-2023

Tóth Tünde

"Évente és átlagosan a Művészetek Völgyében 150 önkéntest foglalkoztatunk szerződéses jogviszony formájában. Az önkéntesek mind demográfiailag, mind életkorilag igen különböző csoportokat jelenítenek meg, ami az önkéntes-koordináció egyik kihívását is adja."

Absztrakt >>>

Önkéntesek a könyvtárban - esettanulmány a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tapasztalatai alapján

Haszonné Kiss Katalin

"A speciális igények kielégítéséhez speciális ismeretekkel rendelkező szakemberekre van szükség, amire tapasztalataink szerint a különböző korú, eltérő társadalmi-gazdasági helyzetű és más-más tudással, képességekkel rendelkező önkéntesek bevonása ad egyfajta megoldást."

Absztrakt >>>

A gyermekeknek szervezett nyári kulturális-életmód táborok - esettanulmány a Mag-ház önkéntes-gyakorlatáról


Monostori Éva

"Az esettanulmányban foglaltak az olyan kisebb, vidéki szervezetek számára adhatnak példát az önkéntes-bevonás és -foglalkoztatás terén, akiket hasonló célok motiválnak és hasonló kényszerek szorítanak akkor, amikor valamilyen helyi kulturális, közösségi igényre akarnak választ adni."


Absztrakt >>>

A könyvtári önkéntességről rövid, nemzetközi kitekintésben

Frisch Dóra

"Milyen az a hatékony könyvtári önkéntes-menedzsment, amely mind a jelenkor kihívásainak, mind az önkéntesek motivációinak megfelel, mindamellett, hogy a könyvtárak "hagyományos" szolgáltatási és közösségi funkcióját is meg lehessen őrizni?"

Absztrakt >>>Alkalmi önkéntességgel a kulturáért - egy nemzetközi kutatás eredményei

Szokolay Dávid

"A művészeti programoknál elsősorban intrinzik motivációk, 
tehát a tevékenység élvezete és a közösséghez való tartozás
 jelezte előre leginkább a jövőbeli önkéntes-hajlandóságot."

Absztrakt >>>